Ruoppaus
IMG-20200311-WA0013
IMG-20200311-WA0005

RuoppausRuoppauksiin voidaan valita kohteen mukaan tehokkain ja toimivin toimintatapa ja kalusto.


Ruoppauksen kannalta paras ajankohta on syksy tai talvi, riippuen onko kohde tehtävissä sulan veden aikaan vai jään päältä. Kesäaikaan ei ruoppausta voida suorittaa.


Ruoppausta suunniteltaessa on mietittävä mitä muutosta kohteelle halutaan tehdä, ruoppauksesta syntyvän massan määrä ja minne sen pystyy läjittämään.

Aina kun tehdään veden äärellä töitä, on syytä olla yhteydessä naapureihin, vaikka

varsinaista lupaa ei vaadittaisikaan.

Huomioithan myös että mikäli saatte sovittua useampia työkohteita samoille seuduille,

alenee kustannukset työkohteilla siirtojärjestelyiden vähentyessä.


Ruoppaus pitää aina suunnitella huolella etukäteen, jotta saadaan minimoitua syntyvät haittavaikutukset. Pienetkin ruoppaukset vaativat ilmoituksen ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30vrk etukäteen.

Määrältään yli 500m3 ruoppaus vaatii vesilainmukaisen luvan hakemisen aluehallintovirastolta.


Mikäli tarvitset apua lupa-asioissa ota yhteyttä, niin pyrimme auttamaan.

Suoritamme myös ilmakuvauksia, jolloin ruoppaus-suunnitelman teko on helpompaa.


Lisätietoa ja lupalomakkeet täältä!